• Food for thought #01

    De toekomst is beleggen in klimaat en milieu. Zo leert een bekende bank uit Nederland ons. De bank verstuurde een mailing om beleggers te informeren over het veranderende klimaat en de kansen die dit biedt.