• Duurzaamheid in je bedrijf

    Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.