Groeneofferte.nl gelanceerd

23 oktober 2010 – Nieuwe website biedt kennis en kansen rond duurzaamheid

Op 23 oktober 2010 vond tijdens BNO tallks 05 'GO Green' de lancering plaats van een nieuwe portal omtrent duurzaamheid: groeneofferte.nl. De portal is een community waar ontwerpers en ondernemers die duurzaam willen (samen)werken – relevante en inspirerende kennis, cases en ervaringen rond duurzaam ontwerpen en ondernemen kunnen vinden en delen.

De Groene Offerte is een initiatief van Arjan Hilgersom (Team Hilgersom), ontwerpbureau Autobahn en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).

Duurzaamheid bepaald in ontwerpfase

Voor ontwerpers is een belangrijke taak weggelegd bij duurzame ontwikkeling omdat het grootste deel van de milieu-impact van een product of dienst wordt bepaald in de ontwerpfase. Steeds meer ontwerpers worden zich hiervan bewust, en ook opdrachtgevers werken steeds meer vanuit een nieuw duurzaam (inkoop)beleid. De BNO constateerde dat de kennis voor het verduurzamen van de ontwerpsector echter vaak bleek te ontbreken of niet inzichtelijk genoeg was door het versnipperde aanbod.

"Met groeneofferte.nl voorzien we in de behoefte om de nodige kennis samen te brengen en maken we ook een vertaalslag naar de ontwerpbranche", aldus projectleider Femke Glas. "Het is dé spil waar alle relevante kennis, personen en organisaties rond duurzaam ontwerpen samenkomen, en het is tegelijkertijd een tool die kennis toepasbaar maakt, samenwerking en onderzoek stimuleert en resultaten presenteert. Er is al een hoop kennis op de site aanwezig, maar het is in opzet een community, dus ik nodig iedereen uit om zijn kennis en ervaring te delen."

De Groene Offerte is er ook offline. Op basis van wat er binnen de community leeft zullen er workshops, presentaties, netwerkbijeenkomsten en onderzoeken worden georganiseerd.

Comite van aanbeveling en partners

De Groene Offerte wordt ondersteund door een comité van aanbeveling dat bestaat uit: Wubbo Ockels (TU Delft), Hedy d’Ancona (Federatie Dutch Creative Industries), Paul Eilbracht (O2 Nederland), Betty Franke (Sensid), Robbert Dijkgraaf (UvA/KNAW), Dick van Hoff  (Van Hoff ontwerpen), Jan Jongert (2012 Architecten), Jacques Koeweiden (Koeweiden Postma), Els van der Plas (per 17 januari 2011 directeur Premsela), Jeroen Verbrugge (FLEX/theINNOVATIONLAB) en Marcel Verhaaf (BrandNew Design).

De partners van de Groene Offerte zijn Stichting Doen, O2 Nederland, TU Delft en Papier Praat. De website werd ontwikkeld door Q42 en Fabrique. De visuele identiteit is van de hand van ontwerpbureau Autobahn.

– einde bericht –

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie omtrent het project Groene Oferte kunt u contact opnemen met Femke Glas (femke@bno.nl of 020-6244748). Het logo van de Groene Offerte kunt u in hoge resolutie opvragen bij Jean-Louis Goossens (jeanlouis@bno.nl) of downloaden via groeneofferte.nl/beeldmateriaal.

Reacties

Zelf een reactie geven? Meld je aan of login