Groeneofferte.nl

Checklist duurzaamheid

Voordat je begint aan het duurzaam ontwerpen is het belangrijk om goed rekening te houden met een aantal aandachtspunten. Door het volgen van de volgende aandachtspunten ben jij straks een ZZP’er die goed weet waar hij of zij voor staat. Dit kun je dan ook goed verantwoorden.

Kies een niche

Duurzame ontwikkeling is belangrijk maar daardoor ook hip. Veel ondernemers beginnen aan een duurzame werkwijze. Kies daarom de visie en strategie die aansluit op jouw interesses en de dingen waar jij goed in bent. Bepaal ten eerste voor jezelf wat voor jou duurzaamheid is. Kijk daarna wat voor duurzame aanpak past bij jou als persoon. Vervolgens kies je de niche die aansluit op die aanpak.

Uitvoering

duurzaamheid groeneofferte

Voor de uitvoering van jouw duurzame product is het belangrijk dat je goed kijkt naar welke informatie en kennis je nodig hebt om aan de slag te kunnen gaan. Een aantal tips zijn: houd het overzichtelijk, maak je duurzaamheidswens kenbaar en zet tools en scans in die je kunt gebruiken in het ontwerpproces. Verdiep je in de mogelijkheden. Het kan zijn dat je werkgever bijvoorbeeld een onderbouwing wilt zien van hoe je winst maakt op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kun je denken aan het inzetten van een duurzaam energiegebruik, een levensloop van je ontwerp, het optimaliseren van de functievervulling en het maken van een duurzame materiaalkeuze.

Evaluatie

Hoe belangrijk de uitvoering ook is, de evaluatie is minstens zo belangrijk. Bij de evaluatie van een project kun je denken aan of de gestelde doelen zijn gehaald. Waarom wel en waarom niet? Bleek de ambitie reëel of heb je hem achteraf moeten bijstellen? Het is ook belangrijk om methodes te gebruiken die je gebruikt om de milieuverbeteringen te toetsen.

Kennis delen

Na afloop bekijk je welke kennis er ontwikkeld gaat worden en welke kennis overgedragen moet worden naar je opdrachtgever en de partners. Het is namelijk ook belangrijk dat de opdrachtgever zich ook bewust wordt van de milieuaanpassingen die zijn gedaan.