Ontdek de wereld van afvalwaterzuivering

Ontdek de wereld van afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering heeft een lange weg afgelegd van de eenvoudige systemen van vroeger. Gemeenten kunnen nu afvalwater behandelen met allerlei technologieën waarmee ze aan strenge lozingseisen kunnen voldoen. Intussen kunnen ook projectontwikkelaars en landbouwers voordeel halen uit de zuivering van afvalwater door het te gebruiken voor irrigatie en andere doeleinden. Afvalwaterzuivering is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en moet de aandacht krijgen die het verdient.

Een onderscheid in afvalwater

Het afvalwater kan uit verschillende bronnen komen. Hier staan we stil bij huishoudelijk afvalwater, stedelijk afvalwater, bedrijfsmatig afvalwater en natuurlijke bronnen. 

  • Huishoudelijk afvalwater bestaat uit al het water dat in een huishouden afgevoerd wordt. Je kunt hierbij denken aan het water van het toilet, van de keuken en van de douche. Dit water wordt geloosd op het riool.
  • Bedrijfsafvalwater is het afvalwater dat vrijkomt bij het bedrijfsmatig gebruik van water. Dit kan op allerlei manieren gebeuren. Bij landbouwers kun je denken aan het reinigen van gewasbeschermingsmiddelen, het spoelen of telen van gewassen.  
  • Stedelijk afvalwater is een mix van huishoudelijk afvalwater met bedrijfsafvalwater, hemelwater en grondwater. De gemeente zorgt ervoor dat dit afvalwater naar de rioolwaterzuivering geleid wordt.
  • Natuurlijke bronnen: daarnaast heb je ook nog afvalwater dat voortkomt uit de hemel en het grondwater.

Vroeger: afvalwater geleid naar riool

Vroeger was het gebruikelijk om al het huishoudelijk afvalwater via buizen naar het riool te laten lopen. Via het riool wordt het water afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie waar het schoongemaakt wordt via een aantal processen. 

Toch is het raar om het schone hemelwater af te voeren naar het riool. Vandaar dat er nu initiatieven bestaan om dit water lokaal op te slaan of in de grond te laten lopen. Op deze manier kan een particulier bijvoorbeeld bij droog weer zijn eigen gras besproeien met een deel van het opgeslagen regenwater.

Nieuwe kijk op afvalwater

Dit idee van het opnieuw gebruiken van afvalwater geldt voor meerdere situaties waar bijvoorbeeld ook agrariërs en gemeenten tegenaan lopen. Het slimmer gebruik maken van het afvalwater met  een goede en lokale  afvalwaterbehandeling is een idee dat zowel de mens als het milieu helpt. 

Aangezien er veel regels gelden die je al gemeente of als ondernemer na moet komen, is het zaak om je goed in de materie te verdiepen. Zorg dat je samenwerkt met een professionele partij die je helpt met kennis en plannen om goed om te gaan met het afvalwater.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *